• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اینورتر شبه سینوسی آلفا 

اینورتر شبه سینوسی 2000 وات 24 ولت آلفا 

کد محصول: MMD-2000W/24V