• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › کلمپ آمپر متر 

کلمپ آمپرمتر هیوکی مدل CM-4371 

کد محصول: CM-4371