• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › کلمپ آمپر متر 

آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20-3288 آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 20-3288

کد محصول: 3288-20