• محصول
تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر و ایزولاتور زیمر › ترانسدیوسر و ترانسمیتر ایزوله 

ایزولاتور سیگنال TI816 DC زیمــر  

کد محصول: Zimmer TI816 DC Signal Isolator