• محصول
تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر و ایزولاتور زیمر › ترانسدیوسر و ترانسمیتر مقـاومت 

ترانسدیوسر تپ چنجر  

کد محصول: TAP Changer Transducer(TPT with Dual output & Display)