• محصول
تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر و ایزولاتور زیمر › ترانسدیوسر و ترانسمیتر ضریب توان(کسـینوس فی) 

ترانسدیوسر و ترانسمیتر قابل برنامه نویسی ضریب توان Pro-P زیمــر 

کد محصول: Zimmer Pro-P Power factor Programmable Transducer and Transmitter