• محصول
تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر و ایزولاتور زیمر › ترانسدیوسر و ترانسمیتر توان اکتیو و راکتیو 

ترانسدیوسر وات / وار 

کد محصول: Zimmer P11 Active and Re-Active Transducer and Transmitter