• محصول
تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری تابلویی › میتر تابلویی دیجیتال زیمر Zimmer ›  لـوازم جانبـی میتر دیجیتـال 

قاب دور میتر درسایز و رنگ های مختلف 

کد محصول: ساخت زیمر آلمان