• محصول
تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری تابلویی › میتر تابلویی دیجیتال زیمر Zimmer › میتر های دیجیتال AC  ›  آمپرمتر / ولت متر دیجیتال AC 

آمپرمتر/ ولت متر تابلویی دیجیتال قابل برنامه ریزی  

کد محصول: ZIS Eine 3V | ZIS Eine 3A | ZIS Eine V | ZIS Eine A