• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › مولتی متر 

مولتی متر قلمی هیوکی مدل 3246 

کد محصول: PENCIL HiTESTER 3246