• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › مولتی متر 

مولتی متر جیبی هیوکی مدل 3244 

کد محصول: CARD HiTESTER 3244