• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › کلمپ آمپر متر 

کلمپ آمپر هیوکی مدل 3287 

کد محصول: CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3287