• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › کلمپ آمپر متر 

میلی آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3283 

کد محصول: 3283