• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › کلمپ آمپر متر 

کلمپ آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3282 

کد محصول: DIGITAL CLAMP ON HiTESTER 3282