• محصول
تالی الکتریک

محصولات › اینورتر شبه سینوسی آلفا 

اینورتر شبه سینوسی 2000 وات 12 ولت آلفا 

کد محصول: MMC-2000W/12V