نیروگاه خورشیدی الهیه مشهد

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
نیروگاه خورشیدی 108 کیلووات الهیه مشهد که در اسفند 93 به بهره برداری رسید و تاکنون بیش از 663 هزار کیلووات ساعت برق تولید کرده است فاز دوم نیروگاه به ظرفیت 250 کیلووات در آذر 94 به بهره برداری رسید.