تغییر رنگ تیتانیوم در ولتاژهای مختلف

۱۹ فروردین ۱۳۹۸
اگر به تیتانیوم برق با ولتاژهای متفاوت متصل کنید می توانید شاهد تغییر رنگ شگفت انگیزش باشید.
تیتانیوم تقریبا تنها فلزی است که اگر برق با جریان های مختلف به آن برسد رنگ عوض میکند.