کلاه اسکن مغزی

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
پژوهشگران شیوه نوینی را برای جایگزینی دستگاه های رایج اسکن های مغزی ارائه کرده اند.

اسکن های MRI که برای نقشه برداری از مغز بسیار رایجند، برای کودکان و بیمارانی که وسایل الکتریکی مانند ضربان ساز، حلزون گوش و محرک های اعماق مغز در بدنشان ایمپلنت شده است مناسب نیستند.میدانهای مغناطیسی استفاده شده در اسکن های مغزی معمولی می تواند عملکرد و یا حتی ایمنی ایمپلنت ها را مختل کند. محققان دانشگاه واشنگتن اکنون یک کلاه هوشمند ساخته اند که سیستم اسکن مغزی جدیدی است که نورهای ریزی را به سر می تاباند و مانند اسکنر مغناطیسی مغز کار کند.

نتایج آزمایش این دستگاه نشان می دهد که بیماران قادر به حرکت، تکان دادن سر و حتی نوشیدن چای و یا بازی تنیس روی میز حین تصویربرداری از مغز بوده اند و فعالیت مغز آنها در یک هزارم ثانیه طی انجام این فعالیت ها به روش مغزنگاری مغناطیسی ثبت شده است.

                                          

این تجهیزات از فناوری موسوم به " توموگرافی پراکنش اوپتیکال " (DOT) استفاده و با تشخیص نور عبور یافته از سر و گرفتن تغییرات پویا در رنگهای بافت مغزی کار می کند.

تجهیزات جدید DOT دو سوم از سر را پوشش می دهد و برای نخستین بار می تواند فرایندهای مغزی که در مناطق مختلف و شبکه های مغزی روی می دهد را تصویر برداری کند." جوزف کالور " از دانشگاه واشنگتن گفت: وقتی فعالیت عصبی یک منطقه در مغز افزایش می یابد، خون دارای اکسیژن زیاد به بخش های مغزی فعال جریان می یابند و می توانیم این مناطق را تشخیص دهیم.
محققان، عملکرد DOT را با نتایج اسکن  fMRI مقایسه کرده و نتایج قابل توجه آن را گزارش کردند.
گرت بارنز استاد مرکز عصب شناسی در دانشگاه لندن و یکی از محققان این طرح می گوید:این دستگاه می تواند سوالات متداول علمی و بالینی در مورد تصویربرداری مغز انسان را تغییر دهد.
گروه محققان بارنز توضیح می دهند:دستگاه های فعلی مغزنگاری مغناطیسی بسیار بزرگ هستند و به اندازه نیم تن وزن دارند؛ یکی از دلایل بزرگی و سنگینی دستگاه ها این است که حسگرهای موجود در آن برای اندازه گیری میدان مغناطیسی مغز باید همواره خنک نگه داشته و در دمای منفی 269 درجه سلسیوس نگه داشته شوند.