فاصله خزشی مقره چیست؟

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

فاصله سطحی بین اتصالات فلزی دوطرف مقره از یکدیگر را فاصله خزشی می‌گویند و به میلی‌متر بیان می‌کنند. در صورت بروز قوس بر روی مقره، قوس تمامی فاصله خزشی را طی نموده و به طرف دیگر آن می‌رسد و هرچه مقدار این فاصله بیشتر باشد جریان نشتی (خزشی) کمتر است.

خزش یا creepage یک جریان هدایتی کوچک بین دو هادی از طریق یک سطح واسطه است و معمولاً تا وقتی منجر به شکست عایقی نشود مشکل ساز نخواهد بود. پدیده جریان خزشی زمانی به وجود می آید که ما در سطح مقره های استفاده شده،کثیفی یا گردو غبار مشاهده کنیم،البته در محل هایی که مثل کارخانه های صنعتی ،یا سیمان که محل گردو غبار زیادتری هست،از این نوع زیاد میبینیم زمانی که یک گردو غبار بر روی مقره باشد،الکترون روی سطح هادی مسیر خود را می بندد،وبا حرکت بر روی مقره به نقطه ی زمین میرسد ومقداری جریان را به هدر میدهد .مقدار این فاصله خزشی مطابق استاندارد iec 815 بستگی به مقدار ولتاژ و سطح الودگی منطقه دارد مطابق جدول زیر: