نحوه عملکرد رله الکترومغناطیسی

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
رله مغناطیسی برای کنترل جریان به کار می رود، اصول کار این رله بر اساس پدیده مغناطیس پایه گذاری شده است.

این رله از یک هسته مغناطیسی تشکیل شده که اطراف آن چند دور سیم پیچیده شده است عبور جریان اتصال کوتاه باعث مغناطیس شدن و جذب اهرم قطع می شود این رله را به طور مجزا به ندرت مورد استفاده قرار می دهند و در کلیدهای اتوماتیک از آنها بهمراه رله های حرارتی بهره می گیرند.