مات شدن شیشه با جریان برق

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
مات شدن شیشه پس از قفل شدن درب(با جریان برق) شیشه های مات شونده ( The Privacy Glass) یک ایده بسیار عالی و کاربردی مبتنی بر فناوری جدید می باشد که امکان مات کردن شیشه در کسری از ثانیه را فراهم می سازد. با استفاده از این تکنولوژی، می توان میزان عبور نور از شیشه را کنترل و بدین طریق، شفاف و یا مات شدن شیشه را کنترل نمود و فضای داخل را در کسری از ثانیه تبدیل به محلی کاملا خصوصی ویا قابل مشاهده کرد.

تکنولوژی شیشه های مات شونده مبتنی بر نوع خاصی از فیلم های حاوی کریستال های مایع ( PDLC film) می باشد. هنگامی که جریان برق قطع می باشد، مولکول های کریستال مایع به صورت نامنظم و تصادفی و هریک در جهت متفاوتی قرار می گیرند، این حالت منجر به انعکاس نور در جهات مختلف و رد نشدن یکنواخت نور از سطح شیشه می شود و نهایتا منجر به مات شدن آن می گردد. از طرف دیگر، هنگامیکه که جریان برق برقرار  می شود، کریستال ها در ردیف ها و ستون های منظمی قرار می گیرند که نور به راحتی از آن رد می شود و همین حالت سبب شفاف شدن شیشه خواهد شد. نوارهای PDLC در بین دو لایه شیشه قرار می گیرند و با قطع و وصل شدن جریان برق، مات و شفاف شدن شیشه را منجر می شوند. نحوه کنترل این پنل ها نیز به اختیار خود مشتری می باشد ( مثل استفاده از سوئیچ ها، ریموت کنترل ها، موبایل و یا کامپیوتر ها)