خلوت با خدا در قله آهنین

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
خلوت با خدا در قله آهنین!
شجاعت دکل‌بند حرفه‌ای اهل گلوگاه مازندران