• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات حفاظتی › سرج ارستر و برقگیر › سرج ارستر و برقگیر OBO › برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر Spark Gap 

برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر Spark Gap


مقایسه
 اسپارک گپ OBO دیتا کد 5240077

کد محصول: 250 480

 • اسپارک گپ ضدانفجار Ex II 2G EEx d IIC T6 با 25 سانتیمتر کابل مخصوص
 • ولتاژ نامی 1 کیلو ولت، ضربه 100 کیلوآمپر و 3 کیلو ولت
مقایسه
 اسپارک گپ OBO دیتا کد 5240069

کد محصول: 350 480

 • اسپارک گپ ضدانفجار Ex II 2G EEx d IIC T6 با 35 سانتیمتر کابل مخصوص
 • ولتاژ نامی 1 کیلو ولت، ضربه 100 کیلوآمپر و 3 کیلو ولت
مقایسه
 اسپارک گپ OBO دیتا کد 5240034

کد محصول: 180 480

 • اسپارک گپ ضدانفجار Ex II 2G EEx d IIC T6 با 18 سانتیمتر کابل مخصوص
 • ولتاژ نامی 1 کیلو ولت، ضربه 100 کیلوآمپر و 3 کیلو ولت
مقایسه
 اسپارک گپ OBO دیتا کد 5240085

کد محصول: 481

 • اسپارک گپ، ضربه 100 کیلوآمپر و 5 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5240050

کد محصول: 482

 • اسپارک گپ حفاظتی
 • ضربه 10 کیلوآمپر و ولتاژ نامی 10 کیلو ولت
مقایسه
اسپارک گپ OBO ارتینگ

کد محصول: FS-V20

 • اسپارک گپ برای اتصال سیستمهای ارتینگ
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.