• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › سنکرونایزر 

سنکرونایزر

سنکرونایزر، جهت متصل کردن دو منبع مختلف توان به یکدیگر می بایستی قبل از وصل کلید سنکرون بودن دو منبع به یکدیگر بررسی شود ، در غیر این صورت شاهد آسیب های منابع و کلید خواهیم بود . از این تجهیزات برای سنکرون کردن دو منبع استفاده می گردد. 
سنکرونایزر شامل موارد زیر می باشد:
- سنکرونایزر آنالوگ
- سنکرونایزر دیجیتال
- رله سنکرونایزر
- ست سنکرونایزر

تالی الکتریک دارای چندین سال سابقه در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سنکروسکوپ و سنکرونایزر فعالیت دارد .

انواع سنکرونایزر

مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.