• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › اینورتر، کنترل دور موتور › ATV11:ورودی تکفاز-کاربری سبک  

ATV11:ورودی تکفاز-کاربری سبک


مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.18Kw مدل ATV11

کد محصول: ATV11HU05M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.18 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.37Kw مدل ATV11

کد محصول: ATV11HU09M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.37 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.55Kw مدل ATV11

کد محصول: ATV11HU12M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.55 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.75Kw مدل ATV11

کد محصول: ATV11HU18M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.75 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 1.5Kw مدل ATV11

کد محصول: ATV11HU29M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV11
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 1.5 Kw
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.