• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات حفاظتی › سرج ارستر و برقگیر › سرج ارستر و برقگیر OBO › سرج ارستر OBO و بریر دیتا، تلفن، تصویر، اندازه گیری، کنترل و ... 

سرج ارستر OBO و بریر دیتا، تلفن، تصویر، اندازه گیری، کنترل و ...

این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابلهای  شبکه RF و کابلهای سری CAT5 و  CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5081800

کد محصول: ND-CAT6A/EA

 • مدل: سرج ارستر شبکه های پرسرعت اطلاعاتی تا 10 گیگابایت
 • نوع اتصال: اتصال با سوکت RJ45
 • کلاس:  EA/CAT6A
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5081990

کد محصول: RJ45 S-ATM 8-F

 • مدل: سرج ارستر شبکه پرسرعت اطلاعاتی و خطوط ارتباطی تلفن
 • نوع اتصال: اتصال با سوکت RJ45 با 8 کنتاکت
 • کلاس: CAT5
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5081975

کد محصول: RJ11-TELE 4-C

 • مدل: سرج ارستر برای خطوط آنالوگ مخابراتی
 • نوع اتصال: اتصال با سوکت RJ45 یا RJ11چهار یا دو کنتاکت
مقایسه
سرج ارستر OBO کد 5093023

کد محصول: S-UHF M/W

 • مدل: سرج ارستر کابل کواکسیال
 • نوع اتصال: برای اتصال S-UHF: نری / مادگی
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5093015

کد محصول: S-UHF W/W

 • مدل: سرج ارستر کابل کواکسیال
 • نوع اتصال: برای اتصال S-UHF: مادگی / مادگی
مقایسه
 سرج ارستر OBO دیتا کد 5093252

کد محصول: DS-BNC M/W

 • مدل: سرج ارستر کابل کواکسیال
 • نوع اتصال: با اتصال BNC : نری / مادگی
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5093988

کد محصول: DS-N W/W

 • مدل: سرج ارستر کابل کواکسیال
 • نوع اتصال: برای اتصال DS-N: مادگی / مادگی
مقایسه
 سرج ارستر OBO دیتا کد 5093996

کد محصول: DS-N M/W

 • سرج ارستر کابل کواکسیال
 • برای اتصال DS-N : نری / مادگی
مقایسه
 سرج ارستر OBO دیتا کد 5098600

کد محصول: FLD 5

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 5 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 8 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 3/10 KA
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5098603

کد محصول: FLD 12

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 9 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 13 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 3/10 KA
مقایسه
 سرج ارستر OBO دیتا کد 5098611

کد محصول: FLD 24

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 19 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 28 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 3/10 KA
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5098630

کد محصول: FLD 48

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 37 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 53 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 3/10 KA
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5098638

کد محصول: FLD 60

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 65 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 93 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 3/10 KA
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5098646

کد محصول: FLD 110

 • بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 86 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 122 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 3/10 KA
مقایسه
 سرج ارستر OBO دیتا کد 5098867

کد محصول: FLD 2-5

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 5 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 8 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 1 KA
مقایسه
 سرج ارستر OBO دیتا کد 5098808

کد محصول: FLD 2-12

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 9 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 13 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 1 KA
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5098816

کد محصول: FLD 2-24

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 28 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 19 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 1 KA
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5098824

کد محصول: FLD 2-48

 • مدل: بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 37 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 53 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 0.5 KA
مقایسه
سرج ارستر OBO دیتا کد 5098859

کد محصول: FLD 2-110

 • بریر و محافظ ضربات ولتاژ و جریان مدار (سرج ارستر ) برای سیستمهای اندازه گیری و کنترل
 • تعداد سیم: دو سیم
 • ولتاژ نامی 86 ولت AC/DC و حداکثر ولتاژ مدار 122 ولت AC/DC
 • ضربه جریان 5 KA
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.