• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات حفاظتی › سرج ارستر و برقگیر › سرج ارستر و برقگیر OBO › برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ I، کلاس B 

برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ I، کلاس B

این ارسترها به عنوان حفاظت اولیه در برابر صاعقه با تحمل جریان KA 100 (کیلو آمپر) مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع از سرج ارستر به منظور محافظت از دستگاه های الکترونیکی در برابر جریان گذرای ناشی از رعد و برق استفاده می شود و دارای بهره وری و اثر بخشی بالایی می باشد. این سرج ارستر تک قطبی می باشد و برای حفاظت از تاسیسات برقی و تجهیزات الکترونیکی در هنگام اضافه ولتاژ و یا جریان رعد و برق مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ظرفیت تخلیه بالایی می باشد و برای استفاده و نصب IV  نیز مناسب می باشد.

مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096879

کد محصول: MCD 50-B 3+1

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096836

کد محصول: MCD 50-B 3+1-OS

 • مدل: ارستر کلاس B
 •   نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096877

کد محصول: MCD 50-B 3

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ:  تیپ 1
 • تعداد پل:  سه پل
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096835

کد محصول: MCD 50-B 3-OS

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096849

کد محصول: MCD 50-B

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096852

کد محصول: MCD 50-B-OS

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی:125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096865

کد محصول: MCD 125-B NPE

 • مدل: ارستر کلاس B
 • نوع تیپ:  تیپ 1
 • تعداد پل: نول
 • مشخصات فنی: 125کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096878

کد محصول: MC 50-B 3+1

 • مدل: سرج ارستر،صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096876

کد محصول: MC 50-B 3

 • مدل: سرج ارستر،صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 150-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096847

کد محصول: MC 50-B VDE

 • مدل: سرج ارستر،صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096851

کد محصول: MC 50-B-OS

 • مدل: سرج ارستر، صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B کد 5096863

کد محصول: MC 125-B NPE

 • مدل: سرج ارستر،صاعقه گیر کلاس B
 • نوع تیپ: تیپ 1
 • تعداد پل: نول
 • مشخصات فنی: 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 2/5 کیلو ولت
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.