• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات اندازه گیری › لوازم اندازه گیری تابلویی › میتر تابلویی آنالوگ زیمر Zimmer › فرکانس متر آنالوگ 

فرکانس متر آنالوگ


مقایسه
 فرکانس متر آنالوگ 240 درجه مدل FML زیمر

کد محصول: FML 96 | FML 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : فرکانس
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • زاویه انحراف عقربه : 0...240 درجه
مقایسه
 فرکانس متر دوبل آنالوگ تابلویی زیمر

کد محصول: FM/2 96

 • ابعاد: 96x96 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری: فرکانس
 • رنج اندازه گیری فرکانس: 45...440 هرتز
 • رنج ولتاژ ورودی: 57.7V-440V AC
مقایسه
 فـرکانس متر تابلویی آنالوگ مدل FM زیمر

کد محصول: FM 48 | FM 72 | FM 96 | FM 144

 • ابعاد: 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری: فرکانس
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • رنج اندازه گیری فرکانس: 45-450 هرتز
مقایسه
فرکانس متر آنالوگ ارتعاشی

کد محصول: FQ 72 | FQ 96

 • ابعاد: 72x72 | 96x96 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : فرکانس
 • ولتاژ عایقی مجاز : 660V
 • رنج ولتاژ ورودی: 100V-600V
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.