• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات اندازه گیری › اندازه گیری و ابزار دقیق › لوترون تایوان LUTRON  › تجهیزات فیزیکی › دور سنج 

دور سنج


مقایسه
استروب اسکوپ لوترون مدل DT-2269

کد محصول: DT-2269

 • ابعاد : 120*120*210 mm
 • قابلیت اندازه گیری : 5~12500 RPM
 • دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 999.9- 5 RPM
 • ولتاژ : تغذیه : 220-230 VAC
مقایسه
دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2230

کد محصول: DT-2230

 • ابعاد : 33 * 50 * 165 mm
 • دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
 • واحدهای انذازه گیری : RPM,in/min,m/min,ft/min
 • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
مقایسه
دور سنج نوری / مکانیکی لوترون مدل DT-2236

کد محصول: DT-2236

 • ابعاد : 38.5 * 61 * 195 mm
 • دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • واحد های اندازه گیری : RPM, in/min,m/min,ft/min
مقایسه
دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259

کد محصول: DT-2259

 • ابعاد : 38 * 65 * 215 mm
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • دورسنج و استروب اسکوپ در یک دستگاه
 • دورسنج نوری : 5~99999 RPM
مقایسه
دورسنج نوری / لیزری / مکانیکی لوترون مدل DT-2268

کد محصول: DT-2268

 • ابعاد : 38 * 65 *215 mm
 • دقت اندازه گیری : 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی
مقایسه
دورسنج نوری / مکانیکی / لیزری لوترون مدل DT-1236L

کد محصول: DT-1236L

 • ابعاد : 38 * 67 * 215 mm
 • دقت اندازه گیری : دقت بالا ±(0 ̴50%)
 • اقلام همراه : همراه با کیف حمل
 • واحد های اندازه گیری : RPM ,in/min,m/min,ft/min
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.