• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات اندازه گیری › اندازه گیری و ابزار دقیق ›  هیوکی ژاپن HIOKI › میگر  

میگر


مقایسه
میگر دیجیتال هیوکی مدل 3455

کد محصول: 3455

 • مقاومت الکتریکی :  5TΩ
 • ولتاژ تزریقی : 5000 - 2500 - 1000 - 500 - 250 V
مقایسه
میگر دیجیتال هیوکی مدل IR-4056

کد محصول: IR-4056

 • مقاومت الکتریکی : 4000MΩ
 • ولتاژ تزریقی : 125-250-500-V 1000
مقایسه
میگر عقربه ای هیوکی مدل 3451

کد محصول: 3451

 •   ولتاژ تزریقی  : 1000 V
 • مقاومت الکتریکی : 50MΩ
مقایسه
میگر دیجیتال هیوکی مدل 3452

کد محصول: 3452

 • ولتاژ تزریقی : 1000 - 500 - 250 V
 • مقاومت الکتریکی : 2000MΩ
مقایسه
میگر دیجیتال هیوکی مدل 3453

کد محصول: 3453

 • ولتاژ تزریقی : 125-250-500-1000 V
 • مقاومت الکتریکی : 4000MΩ
مقایسه
میگر دیجیتال هیوکی مدل 3454

کد محصول: 3454

 • ولتاژ تزریقی : 250-500-1000-2500-5000  V
 • مقاومت الکتریکی :  5TΩ
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.