• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات حفاظتی › یو پی اس نت پاور ترکیه › یو پی اس Online › یو پی اس ۳ فاز به تک فاز 

یو پی اس ۳ فاز به تک فاز

یو پی اس های ۳ فاز به تک فاز گروهی از یو پی اس های آنلاین هستند که با تقسیم مصرف تک فاز به صورت مساوی روی ۳ فاز ورودی سبب توزیع بار متعادل شبکه می شود.

انواع یو پی اس ۳ فاز به تک فاز

مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.