• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر و ایزولاتور زیمر › ترانسـدیوسر و ترانسمیتر ولتاژ و جـریان › ترانسدیوسر و ترانسمیتر AC 

ترانسدیوسر و ترانسمیتر AC

شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer) ، در زمینه خرید، فروش ، مشاوره وپخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسرها شامل ترانسدیوسر و ترانسمیتر های جریان و ولتاژ AC فعالیت دارد .

مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریانی Pro-CA زیمــر

کد محصول: Zimmer Pro-CA

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC 
 • رنج اندازه گیری جریانی: 1و 5 آمپر
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • زمان پاسخ: <250ms
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی Pro-CV زیمــر

کد محصول: Zimmer Pro-CV

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • زمان پاسخ: <250ms
 • درجه حفاظتی: IP40 (برای ترمینال ها IP20)
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی Pro V زیمــر

کد محصول: Zimmer Pro V

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • رنج اندازه گیری ولتاژی: 57...500 ولت
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • رنج خروجی (1): 0 -- 20 میلی آمپر، 4 -- 20 میلی آمپر
مقایسه
ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریانی Pro I زیمــر

کد محصول: Zimmer Pro I

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC
 • رنج اندازه گیری جریانی: 1و 5 آمپر
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
 • رنج خروجی (1): 0 -- 20 میلی آمپر، 4 -- 20 میلی آمپر
مقایسه
ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی و جریانی E15 زیمــر

کد محصول: Zimmer E15

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC یا ولتاژ AC
 • ورودی نامی جریان: 1 ، 1.2 ، 5  یا 6 آمپر
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی V11 زیمــر

کد محصول: Zimmer V11

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • زمان پاسخ: <300ms
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریانی I11 زیمــر

کد محصول: Zimmer I11

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC
 • ورودی نامی: جریان : 1 یا 5 آمپر
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی V21 زیمــر

کد محصول: Zimmer V21

 • کمیت مورد اندازه گیری: ولتاژ AC
 • ورودی نامی: 0 -- 100 تا 0 -- 500 ولت
 • رنج فرکانس: 50 , 60 یا 400 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر جریانیI21 زیمــر

کد محصول: Zimmer I21

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC
 • ورودی نامی: 0 -- 1 تا 0 -- 7.5 آمپر
 • رنج فرکانس: 50 , 60 یا 400 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی و جریانی I12 زیمــر

کد محصول: Zimmer I12

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC 
 • ورودی نامی: 1 یا 5 آمپر (قابل تنظیم در محل)
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی و جریانی سه فاز E13 زیمــر

کد محصول: Zimmer E13

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC یا ولتاژ AC
 • ورودی نامی جریان: 1 ، 1.2 ، 5  یا 6 آمپر
 • رنج فرکانس: 50 , 60 یا 400 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
 ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی و جریانی سه فاز E1D زیمــر

کد محصول: Zimmer E1D

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC یا ولتاژ AC
 • ورودی نامی جریان: 1 ، 1.2 ، 5 یا 6 آمپر
 • رنج فرکانس: 50 , 60 یا 400 هرتز
 • کمیت خروجی: ولتاژ و یا جریان DC مستقل از بار
مقایسه
ترانس میتر

کد محصول: Zimmer I22/V22

 • کمیت مورد اندازه گیری: جریان AC یا ولتاژ AC
 • ورودی نامی (1):  0 -- 1 تا 0 -- 7.5 آمپر
 • ورودی نامی (2): 0 -- 100 تا 0 -- 500 ولت
 • رنج فرکانس: 50 , 60 هرتز
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.