آمپرمتر / ولت متر دیجیتال AC


شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع آمپرمتر / ولت متر دیجیتال فعالیت دارد.  در این بخش می توان به آمپرمتر / ولتمتر تابلویی ، Eine DPM، ولتمتر R312 و آمپرمتر R312 اشاره کرد.
انواع آمپرمتر / ولت متر دیجیتال AC