• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات آزمایشگاهی › منبع تغذیه امگا کره 

منبع تغذیه امگا کره

منبع تغذیه (Power Supply) امگا وسیله ای است که با استفاده ازمدارهای الکترونیکی، به جای ترانسهای حجیم و تلف کننده انرژی، ولتاژ متناوب   AC ورودی درمحدوده معین را به ولتاژهای مستقیم DC (قابل تنطیم) باسطوح جریانی مختلف تبدیل میکند.

انواع منبع تغذیه امگا کره

مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.