کیوریتسو ژاپن KYORITSU

شرکت کیوریتسو ژاپن به منظور ارائه انواع تجهیزات اندازه گیری پرتابل از سال 1940 شروع به فعالیت نموده است
از جمله تجهیزات قابل ارائه توسط این شرکت انواع کلمپ متر ،مولتی متر، ارت تستر، اهم متر، میگر،توالی سنج و ... میباشد.
انواع کیوریتسو ژاپن KYORITSU