میتر های دیجیتال AC


شرکت تالی الکتریک نماینده انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری همچون میتر تابلویی دیجیتال که شامل ولتمتر دیجیتال، آمپرمتر دیجیتال، واتمتر دیجیتال، وارمتر دیجیتال و کسینوس فی متر دیجیتال می باشد، فعالیت دارد.

این میتر ها شامل ولتمتر دیجیتال AC ، آمپرمتر دیجیتال AC ، واتمتر دیجیتال AC و کسینوس فی متر دیجیتال می باشند.
انواع میتر های دیجیتال AC