میتر های دیجیتال DC


شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع میتر های تابلویی دیجیتال جریان مستقیم (DC) مانند آمپرمتر / ولت متر دیجیتال و نمایشگر دما فعالیت دارد .

این میتر ها شامل ولتمتر دیجیتال DC، آمپرمتر دیجیتال DC، نمایشگر 20 -4 میلی آمپر، نمایشگر 20-0 میلی آمپر و نمایشگر 10-0 ولت می باشد.
 
انواع میتر های دیجیتال DC