• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات اندازه گیری › لوازم اندازه گیری تابلویی › میتر تابلویی آنالوگ زیمر Zimmer › میتر آنالوگ 240 درجــه  › میتر آنالوگ 240 درجه جریان متناوب AC  

میتر آنالوگ 240 درجه جریان متناوب AC

میتر های AC (میتر های جریان متناوب). میترهای آنالوگ (ولت مترو آمپرمتر) ، مخصوص اندازه گیری کمیتهای الکتریکی در حوزه جریان متناوب (AC) . میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایز های متنوع جهت اندازه گیری کمیت های ولتاژ و جریان تولید گردیده اند. میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت فرکانس تولید گردیده اند. میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت های وات و وار تولید گردیده اند. میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت کسینوس فی (ضریب قدرت) تولید گردیده اند.
شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع آمپرمتر و ولت متر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، وات متر و وارمتر فعالیت دارد .

" لازم به ذکر است تمامی CT و PT های خارج از رنج قابل ارائه است "

مقایسه
 آمپرمتر / ولت متر آنالوگ تابلـویی 240 درجه مدل DGL زیمر

کد محصول: DGL 48 | DGL 72 | DGL 96 | DGL 144

 • ابعاد: 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ و جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • زاویه انحراف عقربه : 0...240 درجه
مقایسه
 وات متر / وارمتر آنالوگ تابلویی 240درجه مدل LML زیمر

کد محصول: LML 96 | LML 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : توان اکتیو / توان راکتیو
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • رنج ولتاژ ورودی: 57.7V-500V AC
مقایسه
 کسینوس فی متر آنالوگ تابلویی 240 درجه مدل LFL زیمر

کد محصول: LFL 96 | LFL 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ضریب قدرت
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • زاویه انحراف عقربه : 0...240 درجه
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.