• محصول
تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری تابلویی › میتر تابلویی آنالوگ زیمر Zimmer › میتر آنالوگ 90 درجــه  › میتر آنالوگ 90 درجه جریان متناوب AC  

میتر آنالوگ 90 درجه جریان متناوب AC

میتر های آنالوگ (ولت متر و آمپرمتر)، مخصوص اندازه گیری کمیتهای الکتریکی در حوزه جریان متناوب (AC). میترهای آنالوگ AC در پنج مدل تابلویی، ریلی، رله دا، کلید دار و دیماند، در سایز های متنوع جهت اندازه گیری کمیت های ولتاژ و جریان تولید گردیده اند . میترهای آنالوگ AC در دو مدل اشاره ای و ارتعاشی، در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت فرکانس تولید گردیده اند. میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی ، در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت های واتمتر و وارمتر تولید گردیده اند. میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی، در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت کسینوس فی (ضریب قدرت) تولید گردیده اند.
شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع ولت متر و آمپرمتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، وات متر و وارمتر فعالیت دارد.

" لازم به ذکر است تمامی CT و PT های خارج از رنج قابل ارائه است "

مقایسه
 ولت متر AC

کد محصول: DE 48 | DE 72 | DE 96 | DE 144

 • ابعاد : 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ/جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز : 660V/1000V
 • زاویه انحراف عقربه : 0...90 درجه
مقایسه
آمپرمتر AC

کد محصول: DE 48 | DE 72 | DE 96 | DE 144

 • ابعاد : 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ/جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز : 660V/1000V
 • درجه حفاظتی : IP52
مقایسه
وات متر/ وارمتر آنالوگ تابلویی مدل LM زیمر

کد محصول: LM 96 | LM 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : توان اکتیو / توان راکتیو
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • زاویه انحراف عقربه : 0...90 درجه
مقایسه
 کسینوس فی متر آنالوگ تابلویی LF زیمر