ست کامل سنکرون زیمر Zimmer


ست کامل سنکرون جهت بررسی سنکرونیزم به کار گرفته می شود و شامل عناصر زیر می باشد : - سنکروسکوپ - ولتمتر دوبل - فرکانسمتر دوبل شرکت تالی الکتریک  دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)  در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ست کامل سنکرون شامل انواع سنکروسکوپ ، ولت متر دوبل و فرکانس متر دوبل فعالیت دارد .
انواع ست کامل سنکرون زیمر Zimmer