• محصول
تالی الکتریک

برندها › محصولات NETPOWER 

نت پاور


انواع محصولات NETPOWER

۱۴۵ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 1000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال
۳۲۳ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 5000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۱٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال
۱۵۴ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس رک مونت 1000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال
۳۷ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس شبه سینوسی 500 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۳٬۳۷۵٬۰۰۰ ریال
۱۳۶ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 1000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
۲۳۷ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 5000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۴۵٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال
۱۵۱ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس رک مونت 1000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال
۴۶ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس شبه سینوسی 700 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۱۸۵٬۰۰۰ ریال
۲۵۰ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 2000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۳۴۱ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 6000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۴٬۸۸۵٬۰۰۰ ریال
۲۹۴ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس رک مونت 2000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۶٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال
۱۱۷ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس سینوسی 1000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰٬۵۷۵٬۰۰۰ ریال
۷۳ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس شبه سینوسی 700 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۵۷۰٬۰۰۰ ریال
۲۲۶ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 2000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۳۴۰٬۰۰۰ ریال
۲۶۱ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 6000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۴۹٬۶۸۵٬۰۰۰ ریال
۲۵۱ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس رک مونت 2000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۲٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال
۱۱۲ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس سینوسی 1000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
۶۸ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس شبه سینوسی 1000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال
۲۹۴ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 3000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۶٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال
۳۴۳ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 8000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۵٬۲۶۵٬۰۰۰ ریال
۳۵۱ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس رک مونت 3000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۱٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال
۱۸۹ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس سینوسی 2000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۷٬۰۵۵٬۰۰۰ ریال
۷۵ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس شبه سینوسی 1200 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۷۹۵٬۰۰۰ ریال
۴۲۴ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 10 کیلو ولت آمپر
قیمت قبلی: ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰٬۶۵۵٬۰۰۰ ریال
۲۵۸ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 3000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۳٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال
۲۷۶ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس رک مونت 3000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۴٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال
۱۸۱ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس سینوسی 2000 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۶٬۳۳۵٬۰۰۰ ریال
۸۷ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس شبه سینوسی 1200 ولت آمپر
قیمت قبلی: ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۸۳۰٬۰۰۰ ریال
۵۷۴ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 15 کیلو ولت آمپر
قیمت قبلی: ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰۹٬۱۵۵٬۰۰۰ ریال
۶۵۳ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
یو پی اس آنلاین 6000 ولت آمپر با باتری
قیمت قبلی: ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۵۸٬۷۷۰٬۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   صفحه بعد