• محصول
تالی الکتریک

برندها › محصولات Alfa 

آلفا


انواع محصولات Alfa

مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 500 وات 12 ولت آلفا
قیمت: ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 1200 وات 12 ولت آلفا
قیمت: ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 1200 وات 24 ولت آلفا
قیمت: ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 1500 وات 12 ولت آلفا
قیمت: ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 2000 وات 12 ولت آلفا
قیمت: ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 2000 وات 24 ولت آلفا
قیمت: ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 3000 وات 12 ولت آلفا
قیمت: ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال