• محصول
تالی الکتریک

برندها › محصولات Alfa 

آلفا


انواع محصولات Alfa

۱۰ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 500 وات 12 ولت آلفا
قیمت قبلی: 2,800,000 ریال
قیمت: ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
۵ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 1200 وات 12 ولت آلفا
قیمت قبلی: 4,700,000 ریال
قیمت: ۴٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال
۵ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 1200 وات 24 ولت آلفا
قیمت قبلی: 4,700,000 ریال
قیمت: ۴٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال
۶ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 1500 وات 12 ولت آلفا
قیمت قبلی: 5,800,000 ریال
قیمت: ۵٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال
۱۰ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 2000 وات 12 ولت آلفا
قیمت قبلی: 7,400,000 ریال
قیمت: ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۰ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 2000 وات 24 ولت آلفا
قیمت قبلی: 7,400,000 ریال
قیمت: ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۵ هزار تومان
تخفیف
مقایسه
اینورتر شبه سینوسی 3000 وات 12 ولت آلفا
قیمت قبلی: 15,000,000 ریال
قیمت: ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال