فرکانس متر

فرکانس متر
فرکانس متر چیست؟
 ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
 گروه تحقیق و توسعه ی تالی الکتریک

فرکانس متر چیست؟

اصولاً یکی از ابزارهای مهم که در بخشهای مختلف سیستم های الکترونیکی و مخابراتی به کار گرفته می شود فرکانس متر می باشد. این ابزار می تواند به صورت آنالوگ یا دیجیتال پیاده سازی گردد. نکته مهم در پیاده سازی این ابزار توجه به محل استفاده و نیز محدوده فرکانس مورد نظر می باشد . فرکانس متر وسیله ای برای نمایش فرکانس یک سیگنال الکتریکی تناوبی است . فرکانس مترها انواع مختلفی ...  ادامه مطلب 
انواع فرکانس متر
 ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
 گروه تحقیق و توسعه ی تالی الکتریک

انواع فرکانس متر

انواع فرکانس متر تمامی منابع ولتاژ متناوب در یک فرکانس خاص تولید می شوند . و فرکانس مترها برای اندازه گیری این فرکانس استفاده می شوند . از دو نوع این فرکانس مترهای رایج ، فرکانس مترهای ارتعاشی و فرکانس مترهای دیسک چرخان را می توان نام برد . فرکانس متر ارتعاشی این دستگاه یکی از ساده ترین دستگاه ها ، برای نمایش فرکانس منبع می باشد که معمولا در مدارات اندازه گیری ، نیروگاه ...  ادامه مطلب