• محصول
تالی الکتریک

مقالات  › شنت میتر (Shunt) 

شنت میتر (Shunt) چیست ؟
۲۲ شهریور ۱۳۹۶

شنت میتر (Shunt) چیست ؟

شنت (Shunt) چیست: شنت به بیان ساده یک مقاومت دارای ارزش بسیار پایین (اغلب کمتر از یک اهم) است که برای کمک به اندازه گیری جریان استفاده می شود. همانطور که در شکل نشان داده شده است، مقاومت شنت RSH به صورت موازی با یک میتر قرار داده شده که این مقاومت برای کاهش حساسیت آن با یک مقدار شناخته شده است. شنت (Shunt Meter) با دور زدن و یا "منحرف کردن" بسیاری از جریان های در اطراف میتر، این عمل را انجام می دهد. بنابراین مقاومتی که در قسمت جلوی شنت وجود دارد، اجازه می دهد تا شما یک اندازه گیری استاندارد داشته باشید، مانند 0 الی 1 میلی متر، و برای نمونه تبدیل آن به 0 الی 20 آمپر.                                                                                     استفاده از مولتی مترهای مدرن برای اندازه گیری جریان می تواند گاهی اوقات مشکل باشد. بسیاری از این میترها تنها قادر به اندازه گیری تا یک آمپر هستند. با این حال، ممکن است پروژه طراحی رسم دستگاه 112 ولت DC خیلی بیشتر از اینها به طول انجامد. اگر شما تا کنون فکرخرید یک شنت تجاری برای حل مشکل را داشته اید، می دانید که با چه هزینه زیادی می ...... ادامه »